Deur Christus Alleen

Troos, troos my volk (Jes 40:1a)

Deur Christus Alleen

Troos, troos my volk (Jes 40:1a)

Kennisgewingbord - Wat is nuut?
  • 13 Junie - Nuwe afdeling onder PDF/Afrikaans: Omkeerstrategie
Kontakbesonderhede:
Foto A H Bogaards   Dr AH Bogaards
  Predikant: Gereformeerde Kerk
  Pretoria - Rooiwal

e-Pos
Posadres
Woonadres
Telefoon
Selfoon

Tegniese versorging:

Willem Swanepoel
Ben van der Walt
: attie@enigstetroos.org
: Posbus 113, Pyramid
: Plot 139, Grootvlei, Marieloulaan
: Landlyn buite werking
: 071 689 5598: Modules vir Bybelprogramme
: Webontwerp

Indien u iets oor 'n bepaalde onderwerp op die webblad soek, tik net 'n kodewoord(e) in die venster hieronder in en druk "Soek".